Disclaimer

Welkom bij racelicentiehalen.nl! Hieronder vindt u de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze website. Door gebruik te maken van deze website wordt verondersteld dat u op de hoogte bent van deze voorwaarden en deze hebt aanvaard.

Gebruik van Informatie

Bij racelicentiehalen.nl streven we ernaar om altijd nauwkeurige en actuele informatie op deze website te verstrekken. Hoewel we deze informatie met de grootste zorg samenstellen, kunnen we niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit ervan. De juridische informatie op de website is algemeen van aard en mag niet worden beschouwd als vervanging voor professioneel juridisch advies.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de verstrekte informatie. Racelicentiehalen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website, en is evenmin verantwoordelijk voor het niet goed functioneren van de website. Het verzenden en ontvangen van informatie via de website of e-mail schept niet zonder meer een relatie tussen racelicentiehalen.nl en de gebruiker.

E-mail

Racelicentiehalen.nl kan niet garanderen dat e-mails die aan ons worden verzonden tijdig worden ontvangen of verwerkt, aangezien tijdige ontvangst niet kan worden gegarandeerd. De veiligheid van het e-mailverkeer kan evenmin volledig worden gegarandeerd vanwege de daaraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met racelicentiehalen.nl te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Racelicentiehalen.nl heeft geen controle over dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor hun beschikbaarheid of inhoud. Racelicentiehalen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van racelicentiehalen.nl zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het verveelvoudigen, kopiëren of op enige andere wijze openbaar maken van deze publicaties en uitingen is, behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van racelicentiehalen.nl.